Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

Büyük Türk Devletleri

Büyük Hun İmparatorluğu              M.Ö. 4. asır - M.S. 48

Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu    374-496

Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu       4. asır sonları - 577

Birinci Göktrük İmpararorluğu         552-582

Doğu Göktürk İmparatorluğu          582-630

Batı Göktürk İmparatorluğu            582-630

İkinci Göktürk İmparatorluğu          681-744

Uygur İmparatorluğu                    744-840

Avrupa Avar İmparatorluğu           6. asır - 805

Hazar İmparatorluğu                    7. asır - 965

Karahanlılar Devleti                      840-1042

Gazneliler Devleti                        962-1187

Büyük Selçuklu Devleti                 1038-1194

Harezmşahlar Devleti                   1097-1231

Osmanlı Devleti                           1299-1922

Timurlular Devleti                        1370-1506

Bâbürlüler (Gürgâniyye) Devleti      1526-1858

Devletler

Kuzey Hun Devleti                       48-156

Güney Hun Devleti                       48-216

Birinci Chao Hun Devleti                304-329

İkinci Chao Hun Devleti                 328-352

Hsia Hun Devleti                         407-431

Kuzey Liang Hun Devleti               401-439

Lov-lan Hun Devleti                     442-460

Tabgaç Devleti                           386-557

Doğu Tabgaç Devleti                    534-557

Batı Tabgaç Devleti                      534-557

Doğu Türkistan Uygur Devleti         911-1368

Liang Şa-t'o Türk Devleti              907-923

Tana Şa-t'o Türk Devleti              923-936

Tsin Şa-t'o Türk Devleti               937-946

Kan-çou Uygur Devleti                 905-1226

Türgiş Devleti                             717-766

Karluk Devleti                             766-1215

Kırgız Devleti                              840-1207

Sabar Devleti                             5. asır - 7. asır arası

Dokuz Oğuz Devleti                     5. asır sonu - 6. asır sonu

Otuz Oğuz Devleti                      5. asır sonu - 6. asır sonu

Basar-Alan Türk Devleti                1380-?

Doğu Karahanlı Devleti                  1042-1211

Batı Karahanlı Devleti                   1042-1212

Fergana Karahanlı Devleti              1042-1212

Oğuz-Yabgu Devleti                   10. asrın ilk yarısı - 1000

Suriye Selçuklu Devleti                 1092-1117

Kirman Selçuklu Devleti                 1092-1307

Türkiye Selçuklu Devleti                1092-1307

Irak Selçuklu Devleti                     1157-1194

Eyyubîler Devleti                         1171-1348

Delhi Türk Sultanlığı                    1206-1413

Mısır Memlûk Devleti                    1250-1517

Karakoyunlu Devleti                     1380-1469

Akkoyunlu Devleti                        1350-1502

Beylikler

Tulûnlular                                   868-905

İhşidîler                                     935-969

İzmir Beyliği                                1081-1098

Dilmaçoğulları Beyliği                    1085-1192

Danişmendli Beyliği                      1092-1178

Saltuklu Beyliği                            1092-1202

Ahlatşahlar Beyliği                       1100-1207

Artuklu Beyliği                             1102-1408

İnaloğulları Beyliği                       1098-1183

Mengüçlü Beyliği                          1072-1277

Erbil Beyliği                                 1146-1232

Çobanoğulları Beyliği                     1227-1309

Karamanoğulları Beyliği                 1256-1483

İnançoğulları Beyliği                     1261-1368

Sâhib Atâoğulları Beyliği               1275-1342

Pervâneoğulları Beyliği                  1277-1322

Menteşeoğulları Beyliği                 1280-1424

Candaroğulları Beyliği                   1299-1462

Karesioğulları Beyliği                    1297-1360

Germiyanoğulları Beyliği                1300-1423

Hamidoğulları Beyliği                     1301-1423

Saruhanoğulları Beyliği                 1302-1410

Aydınoğulları Beyliği                      1308-1426

Tekeoğulları Beyliği                      1321-1390

Eretna Beyliği                             1335-1381

Dulkadıroğulları Beyliği                  1339-1521

Ramazanoğulları Beyliği                 1325-1608

Doburca Türk Beyliği                    1354-1417

Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti     1381-1398

Eşrefoğulları Beyliği                      13. asır ortaları - 1326

Berçemeoğulları Beyliği                 12. asır

Yarluklular Beyliği                        12. asır

Atabeylikler

 

Böriler                                       1117-1154

Zengîler                                     1127-1259

İl-Denizliler                                 1146-1225

Salgurlular                                  1147-1284

Hanlıklar

Büyük Bulgarya Hanlığı                  630-665

İtil (Volga) Bulgar Hanlığı               665-1391

Tuna Bulgar Hanlığı                      981-864

Peçenek Hanlığı                           860-1091

Uz Hanlığı                                   860-1068

Kuman-Kıpçak Hanlığı                   9. asır - 13. asır

Özbek Hanlığı                              1428-1599

Kazan Hanlığı                             1437-1552

Kırım Hanlığı                                1440-1475

Kasım Hanlığı                              1445-1552

Astrahan Hanlığı                          1466-1554

Hive Hanlığı                                1512-1920

Sibir Hanlığı                                1556-1600

Buhara Hanlığı                            1599-1785

Kaşgar-Tufan Hanlığı                   15. asır başları - 1877

Hokand Hanlığı                            1710-1876

Türkmenistan Hanlığı                    1860-1885

Cumhuriyetler

Âzebaycan Cumhuriyeti                1918-1920

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-I      31 Ağustos 1913

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-II     1915-1917

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-III    1920-1923

Türkiye Cumhuriyeti                     1923-...

Hatay Cumhuriyeti                       1938-1939

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti        1983-...

Âzerbaycan Cumhuriyeti               1991-...

Kazakistan Cumhuriyeti                1991-...

Kırgızistan Cumhuriyeti                 1991-...

Tacikistan Cumhuriyeti                 1991-...

Özbekistan Cumhuriyeti                1991-...

Türkmenistan Cumhuriyeti             1991-...

http: www.dallog.net gtt gtt5.htm