11.Sınıf Din Kültürü Sunuları

11.SINIF ÜNİTE SUNULARI
1. DÜNYA VE AHİRET Ders saati 18 5 KAZANIM
11.1.1.Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemi
11.1.2. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki

11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle

Ölüm, kabir, berzah âlemi, kıyamet, ba's, haşır, hesap, cennet ve cehennem

11.1.4. Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları
11.1.5. Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajlar
2. KUR’ANA GÖRE HZ.MUHAMMED Ders saati   14 4 KAZANIM
11.2.1. Hz. Muhammed'in örnek şahsiyeti
11.2.2. Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevleri
11.2.3. Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati (ayet ve hadislere )
11.2.4. Ahzâb suresi 25, 45-46. ayetlerde verilen mesajlar
3. KUR’ANDA BAZI KAVRAMLAR Ders saati 16 3 KAZANIM
11.3.1.Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramlar
11.3.2.Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemi
11.3.3.Kehf suresi 107-110. ayetlerde verilen mesajlar
4. İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER Ders saati   12 3 KAZANIM
11.4.1. inançla ilgili yaklaşımlar

11.4.2. Yeni dinî akımların özellikleri

Mllenyum Tarikatları", "Kıyamet Tarikatları"

FETÖ

DEAŞ

11.4.3. En am suresi 59 ve Lokmân suresi 27. ayetlerde verilen mesajlar
5. YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK Ders saati 12 2 KAZANIM
11.5.1.Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim süreci

11.5.2.Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim süreci

(Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık)