Kara Yusuf Bey

Kara Yusuf Bey

Karakoyunlu Devleti hükümdarlarından.

Kara Mehmed Beyin oğlu olup 1357’de doğdu. Babasının 1389’da vefatıyla Karakoyunlu hükümdârı oldu. Teşkilâtçı, azimli ve iradeli bir şahsiyete sahip olduğundan, Türk boy birliği hâlindeki Karakoyunlu Beyliğine büyük devlet mâhiyeti kazandırdı. Âzerbaycan, Doğu Anadolu ve Mezepotamya’ya hâkim oldu. Osmanlı ve Memlûk devletleriyle iyi geçinmesine rağmen Celâyirliler, Akkoyunlular ve Timurlular ile hâkimiyet meselesinden mücadele etti. Timurlu hükümdârı Şahruh ile muharebeye hazırlanırken hasta yatağında, 13 Kasım 1420’de Ucan’ın Saidâbâd mevkiinde vefat etti. Kabri Erciş’tedir. Karakoyunluların en büyük hükümdârı olan Kara Yusuf Beyin hayatı büyük mücadelelerle geçmiştir. Büyük bir devlet adamı, kumandan ve birçok iyi meziyetlerin sahibidir.

http://www.dallog.net/tdsa/hukumdarlar/karayusuf.htm