8.Sınıf Din Kültürü Sunuları

8.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÜNİTELERİ

ÖĞRENME ALANI: İNANÇ

1. ÜNİTE: KAZA VE KADER

8.1.1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre yaratmıştır

8.1.2. Kader ve Evrendeki Yasalar

8.1.3. İnsan İradesi ve Kader

8.1.4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)

8.1.5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı

ÖĞRENME ALANI: İBADET

2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ

8.2.1-2.İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı ve önemi

8.2.3.Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât- sadaka ve Yardımlaşma kurumları.

8.2.6-7. Hac Nedir ve Niçin Yapılır...

8.2.9. Kurban Nedir ve Niçin Kesilir

ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR

8.3. Hz. Muhammedin  Hayatından Örnek Davranışlar

8.3.1. Hz. Muhammed İnsanlara Değerdi

8.3.2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı

8.3.3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi

8.3.4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı

8.3.5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülüydü

8.3.6. Hz. Muhammed Çalışmayı Severdi

8.3.7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi

8.3.8. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi

8.3.9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları severdi

ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU

4. ÜNİTE: KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ

8.4.0.Kuranda akıl ve bilgi

8.4.1. Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve önemi

8.4.2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı ister

8.4.3. Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir

8.4.4. Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları

8.4.5. Bilgi Taassubu Önler

ÖĞRENME ALANI: AHLAK

5. ÜNİTE: İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

8.5.1. Alkollü İçki İçmek ve Uyuştucu kullanmak

8.5.2. Kumar Oynamak

8.5.4. Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan nasıl korunalım

8.5.5.Başkalarına Zarar Vermek- Kul hakkı

ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR

6. ÜNİTE: DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ

8.6. Dinler ve Evrensel Öğütleri

8.6.1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir

8.6.2.1.Budizm

8.6.2.1.Hinduizm

8.6.2.2.Yahudilik

8.6.2.3.Hristiyanlık

8.6.2.4. İslam

8.6.3.1.Dinlerin ortak öğütleri- Doğruluk

8.6.3.2. Temizlik

8.6.3.3. İyilik ve Yardımseverlik

8.6.3.4. Büyüklere Saygı, Küçüklere sevgi göstermek

8.6.3.5. Hayvanlara İyi Davranmak

8.6.3.6. Çevreyi Korumak

8.6.3.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak

8.6.3.8. Başkalarına Zarar Vermemek

8.6.4. Başkalarının İnançlarına Hoş görülü olmak

Ek Bilgi